ซาราธุสตราตรัสไว้ดังนี้ THUS SPOKE ZARATHUSTRA

ซาราธุสตราตรัสไว้ดังนี้ THUS SPOKE ZARATHUSTRA

Regular price
460.00 ฿
Sale price
460.00 ฿
Regular price
Sold out
Unit price
per 

หากท่านปรารถนาจะต่อสู้เพื่อความพึงพอใจและเพื่อความสงบในวิญญาณ--จงเชื่อ! แต่หากปรารถนาจะอุทิศตนเพื่อความถูกต้อง--จงสอบสวน!
lf you wish to strive for peace of soul and pleasure,then believe! lf you wish to be a devotee of truth,then inquire!

Zarathustra Abstraction

ซาราธุสตราตรัสไว้ดังนี้ หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Thus Spoke Zarathustra เป็นวรรณกรรมเชิงปรัชญาของ ของฟรีดริช นีทเช่ (Friedrich Nietzsche) ชาวเยอรมัน กล่าวถึงความคิดเชิงปรัชญาต่อต้านความเชื่อของคริสต์ศาสนาที่ทำให้มนุษย์เชื่องเชื่อและอ่อนแอ เหมือนลูกแกะของพระเจ้า ดังคำสอนที่ว่าทุกคนเสมอภาคกันเบื้องหน้าพระเจ้า

นีทเช่คัดค้านความเชื่อของชาวยุโรปที่มีพื้นฐานอยู่บนการใช้เหตุผลแบบกรีกในยุคโซเครตีส-เพลโต-อริสโตเติ้ล และใช้ระบบศีลธรรมแบบเซมิติคของยิว-คริสเตียน ที่เขาเรียกว่าศีลธรรมแบบทาส

ตรงกันข้าม, เขายกย่องศีลธรรมแบบนาย นีทเช่เรียกผู้ยึดถือศีลธรรมเช่นนี้ว่า ผู้สูงส่ง (The Overman) หรือ Noble Man เป็นความเชื่อที่มุ่งหวังให้มนุษย์เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ไม่จำนนต่อโชคชะตา หรือภักดีต่อผู้ใด มนุษย์ควรกำหนดชะตากรรมและสร้างระบบความเชื่อของตัวเอง

เนื้อหาภายใน ซาราธุสตราตรัสไว้ดังนี้ กล่าวถึงพระซาราธุสตราผู้บำเพ็ญพรตอยู่ในป่า ทรงออกจากป่าสัญจรมาสั่งสอนผู้คนและสานุศิษย์ ดังปรากฏอยู่ในบทเทศนาธรรมตามกาละและเทศะต่างๆ ผู้เขียนใช้ลีลาการเขียนเชิงเปรียบเปรยเยาะหยันตามสไตล์ Aphorism ประโยคสำคัญที่สะท้อนความคิดเช่นนี้คือ “พระเจ้าตายแล้ว!” (God is dead)

ผู้แปล : อัคนี มูลเมฆ
สำนักพิมพ์ : เคล็ดไทย

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal 0.00 ฿
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods